HASAR ANINDA

Sarphan Sigorta

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER


Hasar tarihinden itibaren en geç 5 işgünü içerisinde ilgili sigorta şirketine hasar ihbarında bulunulması gerekir.

Sigorta şirketlerinin müşteri hizmetleri hattı aranarak, hasar ihbarı yapılması hasar dosyasının çok daha hızlı sonuçlanmasını sağlar.

Oto hasarlarında, hasar ihbarı sırasında hasarsızlık indiriminin korunması konusunda bir uygulamaları olup olmadığı sigorta şirketlerine mutlaka sorulmalıdır. Unutmayın, bir sonraki yıl poliçe priminizi çok etkileyebilecek bir noktayı atlamış olabilirsiniz.

Oto hasarlarında ikame araç hizmetinden faydalanmak için mutlaka bilgi isteyiniz.

Oto hasarlarında Sigorta Şirketlerinin anlaşmalı servislerinden hizmet almanız durumunda cebinizden ödeme yapmak zorunda kalmaz, hasar işlemlerinizi çok daha kolay sonuçlandırabilirsiniz.

Küçük hasarlarda hasarsızlık indiriminizi kaybetmemek için mutlaka mini hasar onarım hizmetlerinden faydalanın ve hasardan acentenizi mutlaka bilgilendirin.

Arabanızda mutlaka en az 2 nüsha kaza tespit tutanağı bulundurun.

Sigorta Şirketi tarafından verilecek olan hasar dosya numarasının mutlaka not edilmesi gerekir. Hasarla ilgili tüm işlemler bu numara üzerinden yapılacaktır.

Sarphan Sigorta

ÖZEL OTOMOBİL PAKET SİGORTASI - KASKO


Çarpma Çarpışma Hasarlarında İstenecek Evraklar

Kaza tespit tutanağı
Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi
Beyan ( kaza tespit tutanağı yok ise )
Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; Fatura ve Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Cam Kırılması Hasarlarında İstenecek Evraklar

Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan /zabit
Ruhsat fotokopisi
Hasarınız seyir halinde olmuş ise ehliyet fotokopisi
Hasarlı aracın fotoğrafları
Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; Fatura ve Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Park Hali Hasarlarında İstenecek Evraklar

Karakoldan tutturulmuş polis zabtı
Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan ( zabıt yok ise )
Ruhsat fotokopisi
Hasarlı aracın fotoğrafları
Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; Fatura ve Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Radyo Teyp Hasarlarında İstenecek Evraklar

Karakoldan tutturulmuş polis zaptı
Ruhsat fotokopisi
Hasarlı aracın fotoğrafları
Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; Fatura ve Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar

Karakoldan tutturulmuş polis zaptı
Temiz kağıdı (vergi makbuzlar,vergi dairesinden borcu yoktur yazısı)
Aracın trafikten kaydının silindiğine dair belge
Asayiş şube müdürlüğünden bulunamadı yazısı
Aracın asil ve yedek anahtarları
Ruhsat asli
Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Sarphan Sigorta

TRAFİK SİGORTASI


Maddi Zararlar İçin İstenecek Evraklar

Kaza tespit tutanağı
Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi
Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
Hasar fotoğrafları
Zarar gören aracı kullanan kişinin ehliyeti
Mağdur ruhsat sahibine ait banka, şube ve IBAN no bilgileri

Bedeni Zararlar / Tedavi Masrafları İçin İstenecek Evraklar

Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı
Kati hastane raporu
Tedavi masraflarını gösterir fatura ve belgeler
Hasarlı aracın fotoğrafları
Mağdur kişiye ait banka, şube ve IBAN no bilgileri

Bedeni Zararlar / Daimi Sakatlık İçin İstenecek Evraklar

Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı
Maluliyet derecesini belirtir hastane heyet raporu
Kişinin son kazanç belgesi
Mağdur kişiye ait banka, şube ve IBAN no bilgileri

Bedeni Zararlar Vefat Tazminatı İçin İstenecek Evraklar

Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı
Savcılık onaylı ölü muayene tutanağı
Veraset ilamı
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Kişinin son kazanç belgesi
Mağdur kişiye ait banka, şube ve IBAN no bilgileri

Sarphan Sigorta

KONUT VE İŞYERİ POLİÇESİ


Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar

Hasar fotoğrafı
Olay yeri inceleme tutanağı-ifade tutanağı
Tapu veya kira kontratı
Sigortalının beyanı
Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
Alış faturaları
Bulunamadı belgesi
Mallar bulunda ise teslim tesellüm belgesi
İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname

Cam Kırılması Hasarlarında İstenecek Evraklar

Sigortalının beyanı
Hasar fotoğrafı
Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
Tapu veya kira kontratı
Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Sel Hasarlarında İstenecek Evraklar

Beyan
Hasar fotoğrafı
Tapu veya kira kontratı
Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
İhtiyaç olması halinde meteroloji raporu
İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname

Dahili Su Hasarlarında İstenecek Evraklar

Beyan
Hasar fotoğrafı
Tapu veya kira kontratı
Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname

Yangın Hasarlarında İstenecek Evraklar

İtfaiye raporu
Savcılıktan takipsizlik kararı veya iddianamesi
Hasar fotoğrafı
İpotekli veya rehinli hasarlarda muvaffakatname
Tapu veya kira kontratı
Sigortalının beyanı
Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Elektronik Cihaz Hasarlarında İstenecek Evraklar

Beyan
Teknik servis raporu
Yangın varsa itfaiye raporu
Hırsızlık hasarlarında karakol tutanağı
Hasarlı cihazların alış faturaları
Hırsızlık olayında, hırsızlık olayında bekleme süresi sonunda bulunamadı zaptı
Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname

Deprem Hasarlarında İstenecek Evraklar

Sigortalının beyanı
Tapu/kira kontratı
Resim
Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Hasarlarında İstenecek Evraklar

Sigortalının beyanı
Üçüncü şahıs beyanı
Hasar sebebine bağlı olarak düzenlenen resmi ifade ve görgü tutanakları
Talebe ilişkin faturalar
Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
Olayın özelliğine göre farklı evrak talep edilebilir

Diğer hallerde istenecek evraklar

Araç veya deniz aracı çarpması hasarlarında polis zaptı,
G.L.H.K hasarlarında karakol tutanakları,
Komşudan sirayetlerde karakol tutanağı veya apartman yöneticisi tutanağı,
Hasar fotoğrafı
İpotekli veya rehinli hasarlarda muvaffakatname
Tapu veya kira kontratı,
Sigortalının beyanı,
Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge,
Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Sarphan Sigorta

DASK ( ZORUNLU DEPREM SİGORTASI)


Hasar durumunda DASK´a gönderilecek belge ve bilgiler

Hasar ihbarı bilgisi
Poliçe fotokopisi
Tapu belgesi fotokopisi
Eksperin hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar tesbitini yapabilmesi için hasar yerinin açık adresi
Sigortalı ile irtibat sağlanabilecek sabit telefon veya cep telefonu numarası
Mağdur ruhsat sahibine ait banka, şube ve IBAN no bilgileri
Ayrıca, sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigorta poliçesinin yanı sıra deprem teminatı bulunan başka bir sigorta poliçesi olduğu takdirde, diğer poliçenin varlığı da DASK´a bildirilmelidir.