SAĞLIK SİGORTASI

Sarphan Sigorta

İLK YARDIM SAĞLIK SİGORTASI


İlk Yardım Sağlık Sigortası, acil tanımına giren ve hayati tehlike taşıyan hastalık ve kaza hallerinde ilk 12 saat içinde yapılan tıbbi müdahaleleri kapsar. Yaşa göre değişmeyen standart fiyatlara acil sağlık sorunları karşısında ekonomik bir çözüme sahip olabilirsiniz.

Ayrıca İlk Yardım Sağlık Sigortası Kartınızla anlaşmalı sağlık kurumlarında indirim avantajından yararlanabilirsiniz.
Acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarının getireceği ekonomik yük sizi endişelendirmesin. Üstelik İlk Yardım poliçeniz kapsamında, 7 gün 24 saat size destek olacak ücretsiz medikal asistans hizmetlerimiz ile her an güvence altındasınız...

Sigorta kapsamında teminat verilen acil durumlar:
Şuur kaybı
Kalp krizleri ve ritim bozuklukları, hiper tansiyon krizleri
Zehirlenmeler
Felçler
Solunum yetmezliği
Trafik kazası
Ciddi alerjik reaksiyonlar
Akut apandisit, mide delinmesi, mide kanaması
Yüksekten düşme
Uzuv kopmaları
Menejit, beyin apsesi
Elektrik çarpması
Göz yaralanmaları
Suda boğulma
Donma
Yanıklar
Yoğun kanamalar
Kırık ve çıkıklar
Hayvan ısırıkları
Akrep, yılan, örümcek, arı vb. sokması
Solunum sistemine yabancı cisim kaçması
Tahriş edici gazların solunması

Özel Şartlar:
15-60 yaş arası kişiler İlk Yardım Sağlık Sigortası yapırabilirler.
a) Acil durum tedavi masrafları teminatı:
Ani olarak ortaya çıkan, tıbbi müdahale yapılmaması durumunda kişinin sağlığının tehlikeye girmesine neden olan ilk 12 saat içerisinde başlatılan tıbbi tedavi, oda, yemek refakatçi (standart oda-yemek-refakatçi ücreti kadar), yoğun bakım masraflarını, poliçede belirtilen teminat limiti ve uygulaması dahilinde temin eder.
b) Kaza veya hastalık sonucu işgöremezlik teminatı:
Sigortalının kaza veya hastalık sonucu acil durum tedavi masrafları teminatından tazminat almaya hak kazandığı durumlarda, hastanede kaldığı her gün için, yıllık azami 3 gün süre ile geçerli olmak üzere günlük işgöremezlik tazminatı ödenecektir.

Sarphan Sigorta

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI


Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, sigortalıya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.

Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir.

Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler.

Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı
Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli
Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli
Vefat eden sigortalının nakli

Sarphan Sigorta

SAĞLIK SİGORTASI


Sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle tam veya muafiyet olarak karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktadır.

Özel Sağlık Sigortalarının başlıca iki ana teminatı vardır. Bunlardan ilki "Yatarak Tedavi Teminatı" ikincisi ise "Ayakta Tedavi Teminatıdır".

Yatarak Tedavi Teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.

Ayakta Tedavi Teminatı ise doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.

Ayrıca bu iki ana teminat başlığına ek olarak, fazladan prim ödemek koşulu ile gözlük (cam/çerçeve/lens) ve dişin kapsandığı üçüncü bir teminat grubu vardır.
Altarnatifli planlarımız için bizim ile iletişime geçiniz